Medicinsk Träningsterapi (MTT)

Medicinsk träningsterapi (MTT) är en behandlingsmetod där vi använder aktiva dynamiska övningar för att behandla olika smärttillstånd, arbetsrelaterade besvär, motionsskador, artros, samt neurologiska besvär exempelvis Stroke eller Parkinson. Evidensbaserad forskning visar att träning är en mycket effektiv behandlingsform vid dessa besvär. På CITY REHAB har vi arbetat med MTT sedan 1988. I våra lokaler har vi en medicinsk rehab-träningshall som är speciellt utrustad för rehabiliteringsträning och medicinsk träningsterapi.

Behandlingen anpassas efter dig, dina besvär och din diagnos och du får kontinuerlig handledning av din sjukgymnast. Korrekt val av övningar och träningsdos är en förutsättning för god effekt av din träning.

CITY REHAB har deltagit i ett forskningsprojekt om träning vid knäartros. Denna forskning har genomförts tillsammans med Karolinska Institutet.