Ortopedisk Manuell Terapi

OMT är en förkortning för Ortopedisk Manuell Terapi som är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi. Besvär från nerv, muskler, senor och skelettets leder undersöks och diagnostiseras.  Behandlingsmetoderna är sedan manuella, mobilisering och/eller manipulation. 

Vi utformar individuella träningsprogram utifrån dina besvär. Du får också ergonomiska råd om hur du kan göra för att minska din besvär. Målsättningen är att du ska kunna leva ett aktivt liv fullt av möjligheter till eget ansvar.
Se vidare www.fysioterapeuterna.se/omt/