Psykosomatisk sjukgymnastik

Psykosomatisk sjukgymnastik handlar om att se helheten hos oss människor, sambandet mellan kroppen, våra tankar, känslor och att lära känna kroppens signaler och förstå vad de betyder och hitta nya möjligheter att påverka situationen. Det kan handla om smärtor och obehag i kroppen, vilka kan öka vid stress, oro och muskelspänningar.

Kanske har du själv märkt att du får mer spänningar och smärtor i kroppen när du är orolig eller stressad och funderar på sätt att handskas med det.

Tillsammans utröner vi sambandet mellan kropp, känsla och tanke genom samtal, rörelseövningar, genomgång av anatomi och ergonomi, stresshantering och att hitta förhållningssätt som minskar dina besvär. Vi använder Mindfulness och Basal Kroppskännedom som behandlingsmetoder.