Priser

Besök vuxen: 200 kr 
Besök barn och ungdomar (under 20 år): 0 kr
85 år och äldre: 0 kr
Högkostnadskort gäller (1150 kr)

Ingen remiss krävs.
Du kan boka tid oavsett vilken hälsocentral du tillhör.

Uteblivet besök debiteras med 200 kr.
     
Mer info om patientavgifter finns här.
http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Patientavgifter/
Mer info även här.
https://nllplus.se/publika/lg/kom/Patientavgifter/2015/ORIGINAL_affisch_avgifter_i_vården_a3_150420.pdf