Lena Wiik. Vårdmottagning Lena Wiik Rehab AB. orgnr:556695-6750

Möter sina medmänniskor med öppenhet och respekt, har ett stort intresse av att se till helheten, om vad som påverkar tillvaron. När du kommer till oss på CITYREHAB kommer du troligen att höra henne vissla på någon melodi i korridorerna.

Utbildning
Sjukgymnastexamen 1987, Vårdhögskolan Boden
Psykodynamisk terapi steg:1. St. Lukas 2004
Leg. Psykoterapeut Umeå Universitet 2016
Universitetsstudier inom Arbetsmiljö och stress
Psykologi i arbetslivet
Kognitiv samtalsterapi
Mental Träning
Kvinnlig livscykel
         
Övriga Utbildningar 
MTT
Basal Kroppskännedom
Mindfulness
Utbildning i BOA, Bättre omhändertagande vid Artros

  
Fördjupade kunskaper
Psykosomatik där bland annat långvarig smärta och stress ingår.
Kvinnors hälsa
Basal Kroppskännedom
Samtal – Psykodynamisk inriktning.