Artrosskola

Artroshjälpen!

Hos oss kan du snabbt och enkel anmäla dig för Artrosskola via
receptionen tel 0920-24 71 71 eller maila: info@cityrehab .se
Vi arbetar enl BOA. konceptet. Bättre Omhändertagande av patienter med Artros.

Visste du att inför eventuell operation rekommenderar Ortopedläkaren att du genomgått artrosskola. www.boaregistret.se

  • Du erbjuds 2 teoritillfällen

  • En individuell träff och utprovning av Individuellt träningsprogram

  • Möjlighet att träna en period i artrosgrupp

  • 3 månaders uppföljning

Våran verksamhet är anpassad utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer för Covid – 19
genom att vi bl.a. jobbar med små grupper.