Musikfri träningshall

Vi har en musikfri träningshall med hänsyn till ljudkänsliga besökare.

De som ändå önskar musik hänvisas till egna hörlurar och musikkälla, tex telefon.

mvh 
Ledningen City Rehab