Maria Bandh

Bandh Fysioterapi AB.

Har du MS, Parkinson, mild traumatisk hjärnskada, stroke, sviter efter hjärnskakning, polyneuropati, ryggmärgsskada, muskelsjukdom eller annan neurologisk sjukdom eller skada? 

Med mig kan du lära dig mer om din skada eller sjukdom, komma igång med träning, förbättra din  balans, styrka eller gång, din förmåga att klara av vardagsaktiviteter, hantera hjärntrötthet, nedsatt ork och energi, stress- och sömnsvårigheter liksom genomföra livsstilsförändringar. 
Tillsammans gör vi en rehabplan och planerar sedan insatserna utifrån dina mål.

På fritiden kopplar jag av med gymträning, cykling, promenader och en bra bok. Fotboll är vårt stora familjeintresse.

Utbildning

Sjukgymnastexamen,Vårdhögskolan Boden, 1995 
Smärta, Vårdhögskolan Boden, 1999
Idrottsmedicin för läkare, Umeå universitet, 1997
Mental träning, Mittuniversitetet, 1998
Kompletteringsutbildning i sjukgymnastik, Luleå tekniska universitet, 2001
Rörelseförmåga, rörelsebeteende och hälsa, Luleå tekniska universitet, 2007
Rehabpedagogik, långtidssjukskrivna och självhjälpsgrupper, Lunds universitet, 2009
Fysioterapi vid neurologiska funktionshinder, Karolinska institutet, 2015
Hälsopromotion, Luleå tekniska universitet, 2016
Funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, Luleå tekniska universitet, 2016
Pågående masterutbildning inom fysioterapi, Luleå tekniska universitet
Mindfulnessinstruktör steg 1 2019
Axelina 2019
ACT (Acceptance Commitment Theory) för fysioterapeuter och arbetsperapeuter. Karolinska Institutet 2020
Träning för personer med Parkinson via Karolinska Institutet. 2021
Yogaträning – som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd. Karolinska institutet 2023

Övriga utbildningar

Akupunktur etapp 1 och 2, Vårdhögskolan Boden
Basal kroppskännedom steg 1 och 2, Institutet för basal kroppskännedom
Basal kroppskännedom och kognitiv beteendeterapi, Institutet för basal kroppskännedom
Sjukgymnastik vid yrsel och balansrubbningar, Team Vertigo
Kognitiv rehabilitering med neuropsykologiskt perspektiv
för sjukgymnaster och arbetsterapeuter, Norrbottens läns landsting
Motiverande samtal, Norrbottens läns landsting
Evidensbaserat styrkelyft

Övrigt

Har tidigare arbetat på
Sandträsk Rehabcenter 1995-1999
Smärtrehabmottagningen, Sunderby sjukhus 2000-2007
Kommer närmast från 10 år med neurologisk rehabilitering på länsspecialiteten Garnis Rehabcenter 2007-2018.

Fördjupade kunskaper

Neurologisk rehabilitering
Stressrelaterad ohälsa