Jessica Magnusson

JE Fysio Gym AB

Jag har över 20 yrkesverksamma år som fysioterapeut. Jag brinner lite extra för träning både privat och inom yrket och föredrar att spendera min lediga tid i gymmiljö med hantlar och skivstänger. Vid mina bedömningar lägger jag stor vikt vid att förmedla min kunskap så att du som patient ska känna dig trygg och få en förståelse till skadorna och besvären som du söker för.

Hur arbetar jag

Jag arbetar med att bedöma och behandla patienter med sjukdomar och 
skador i rörelseorganen, dvs. skelett, muskler, senor, ledband och nerver.

Jag lägger stor vikt på min bedömning och att förmedla min kunskap så att du förstår sambanden mellan dina skador och besvär. Utmaningen i en lyckad rehabilitering är du sedan ska bevara din förbättrade funktion. Detta kan ibland medföra att en beteendeförändring behöver ske. Vid behov arbetar jag med motiverande samtal via MI (Motivational interviewing) och MET (Motivational Enhancement Therapy) för att hjälpa dig med din beteendeförändring. 

Lever du med långvarig smärta eller stress? Kanske upplever du att din andning är låst. Du erbjuds teoretisk information och träning av andningsteknik i djupandning, Basal kroppskännedom och olika former av avslappningsmetoder. Som fysioterapeut och MediYoga instruktör kopplar jag ihop dina besvär med utvalda övningar. Många patienter beskriver att de fått ett verktyg att själva kunna reglera sin stress och lärt sig hantera sin värk på ett bättre sätt. MediYoga ger även ökad kroppskännedom genom att man lär sig att lyssna på kroppens signaler.

Utbildning

Sjukgymnastexamen 1997, Vårdhögskolan Boden

Övriga utbildningar

Akupunktur etapp 1 och 2 1996, Vårdhögskolan Boden
Basal kroppskännedom 1, Terapeutisk kompetens 2006
Obruten vårdkedja Axelina 2008, NLL. Diagnostik, undersökningsteknik och behandling av tillstånd funktionsnedsättningar i axel/skuldra.
Kognitiv rehabilitering och sjukgymnastik, med neuropsykologiskt perspektiv 2009, NLL
MI, Motivational interviewing 2014, NLL
Behandling av fetma hos vuxna 2017, Överviktscentrum Karolinska Universitet
MediYoga instruktörs utbildning steg 1, MediYoga Institutet 2017
MET, Motivational Enhancement Therapy, uppmuntra och utveckla motivation till beteendeförändring 2018, NLL 
Dry Needling for the expirienced practicionair, Corry Myburgh, 2022
Yogaträning – som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd. Karolinska institutet 2023
Idrottsmedicin -Fysisk aktivitet och Hälsa. Linnéuniversitetet 2023
Psykosomatiskt inriktad Fysioterapi – Kropp och Själ i samspel, Karolinska institutet 2024