Priser

Vårdavgifter

Besök vuxen: 300 kr 
Besök barn och ungdomar (under 20 år): 0 kr
85 år och äldre: 0 kr
Högkostnadskort gäller (1400 kr)

Ingen remiss krävs.
Oavsett vilken hälsocentral du tillhör kan du boka tid till vilken vårdmottagning du vill.

Uteblivet besök debiteras med 400 kr (patientavgift) plus 50 kr (administrativ avgift) och debiteras
av den vårdmottagning du hade tid hos.

Vi är en kontantfri verksamhet. Betalningar görs med kort alt Swish.

   
Mer info om patientavgifter finns här.
http://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Patientavgifter/
Här finns mer info om vårdavgifer med belopp
https://www.norrbotten.se/sv/Halsa-och-sjukvard/Regler-och-rattigheter-i-varden/Patientavgifter/Avgifter-i-varden1/