Lena Wiik

Lena Wiik, Lena Wiik Rehab AB

Vägen till att bli sjukgymnast inleddes via ett eget intresse för rörelse och träning. Idag är mitt idrottsintresse fortsatt i de flesta former, om än numera framförallt från läktarplats.

För eget bruk är det vanligen promenader och lättare träning på gym som bidrar till god hälsa. I mitt arbetet är det viktigt att möta patienterna med ett helhetsperspektiv, respektfullt och att vara lyhörd kunna bistå med mina kunskaper så att vi tillsammans kan reda ut orsaken till besvären.

Min fritid delas mellan umgänge med familj och vänner, att läsa eller idrott från läktarplats, egna promenader och lättare träning varvas med lugna stunder i medveten närvaro.

Utbildning 

Leg. Sjukgymnast och Leg. Psykoterapeut.

Övriga Utbildningar 

BK (Basal Kroppskännedom)

Kvinnors hälsa

Smärta

Stress och stresshantering

Fördjupade kunskaper

Psykoterapi

Psykisk ohälsa och hälsa