Roland Fransson

Roland Fransson Fysioterapi AB.

En friluftsmänniska som gillar nästan alla årstider. Han paddlar kajak, åker skidor, vandrar där det går att ta sig fram.

Älskar att slå upp tältet vid det lilla vattnet och kan stå timtals med flugspöet i handen. 

 

 

Utbildning 

Sjukgymnastexamen, 2000, Luleå Tekniska Universitet
Akupunktur Steg 1 och 2, 2000, Vårdhögskolan, Boden
Sjukgymnastisk behandling vid KOL, 2002, Karolinska sjukhuset
Basal Kroppskännedom steg 1 och 2. 2004, IBK
MI-utbildning, Motiverande samtal, 2007, Inom NLL
Basal Kroppskännedom, tillämpning vid neuropsykiatriska tillstånd, 2013, IBK
BAS MQ-E, Rörelsekvalitet och kroppsupplevelse, 2013, IBK 
MTT – Medicinsk Träningsterapi för Nacksmärtor och smärtor i övre skuldran samt axel armbågs och handledssmärta. 2017, Holten Institute AB
Utbildning i BOA, Bättre omhändertagande vid Artros. 2018
Avancerad Träningsfysiologi, Karolinska institutet 2018
Smärtfysiologi och Motorisk kontroll, Umeå Universitet 2019
Psykosomatiskt inriktad Fysioterapi – Kropp och Själ i samspel, Karolinska institutet 2020
Fysioterapi – Klinisk utvärdering och mätmetoder, Umeå Universitet 2021
Idrottsmedicin, Linköpings Universitet 2021
Dry Needling for the expirienced practicionair, Corry Myburgh, 2022
Hälso-Tai Chi. IBK Kent Skoglund. 2023

Övriga utbildningar

Orienteringskurs i Kognitiv psykoterapi, 2006
QiGong och Taiji Quan, 2004  

Övrigt

Har tidigare erfarenhet av arbete inom slutenvård på Sunderby sjukhus och Piteå älvdals sjukhus. Har främst arbetat inom vuxenpsykiatrin i Piteå på en affektiv öppenvårdsmottagning med även arbetat på ortopedavdelningar med rehab efter höft och knäoperationer samt med hjärtrehabilitering på Piteå Älvdals sjukhus och specifik KOL-rehabilitering på Piteå Älvdals sjukhus.

Undervisat på Fysioterapiprogrammet LTU under en period i Basal Kroppskännedom, Psykiatrisk Fysioterapi samt Introduktion i QiGong och Tai Chi-baserad rörelseterapi.
Undervisat på arbetsterapiprogrammet LTU i Ickeverbal kommunikation
Undervisat på Hälsovägledarprogrammet LTU i Kroppskännedom.
Undervisat på Kalix folkhögskola socialpedagogutbildningen i Hälsa och Egenvård
Handledningsuppdrag för Fysioterapeuter inom Vuxenhabiliteringen 

Fördjupade kunskaper

Stress och utmattningstillstånd
Långvarig smärta
Motiverande interventioner
Kopplingen kropp och själ – Psykosomatik
QiGong och Taiji Quan
Meditation

Psykosomatiskt inriktad behandling

I den psykosomatiskt inriktade behandlingen utgår vi från tanken att kropp, medvetande och omgivning står i ständig kommunikation och samspel med varandra. 
Den fysioterapeutiska behandlingen riktar sig till dig som människa, ditt hela Jag i den verklighet du befinner dig i. 
Kroppen förhåller sig till sin omgivning och vårt medvetande tolkar och förstår det som sker i kroppen och i omgivningen. Det är en ständigt pågående kommunikation där vårt medvetande hela tiden uppfattar signaler och styr kroppen så att vardagens utmaningar blir hanterbara. 
Det är när denna kommunikation av någon orsak störs som symtom kan börja uppstå i kroppen.  Symtomen kan vara av många olika slag och ibland svåra att förstå. Det kan vara smärta och värk, muskelspänningar, sömnstörningar, krånglande mage osv.  
I behandlingen försöker vi dels förstå symtomen ur ett livsperspektiv samtidigt som vi arbetar för att minska symtomen och stärka den egna förmågan i livet.

QiGong- och Tai Chi-baserad rörelseterapi

QiGong består ofta av olika rörelser som var och en kan repeteras enskilt eller sättas ihop till en serie. Det finns många olika sorters QiGong och den som erbjuds inom vården kallas ofta för ”medicinsk QiGong”. Med det menas att rörelserna har en dokumenterad medicinsk effekt och kan användas som behandling vid olika tillstånd och symptom.

Tai Chi är rörelserna sammansatta i en rörelsekedja, en form av koreografi, som du lär dig utföra tillsammans med din behandlare. Det finns flera olika former av Tai Chi och det som används inom vården är anpassat efter vårdtagarens behov och förutsättningar.
Genom träningen stärks inte bara dina muskler, leder och ligament utan även blodcirkulationen, immunsystemet och nervsystemet samt koncentrationsförmågan och den mentala närvaron.
Behandlingen har bevisad effekt vid flertalet olika tillstånd såsom vid smärta, sömnstörningar, depression, ångest, stressproblematik, reumatiska tillstånd, hjärt- och lungsjukdomar, diabetes, balansproblem, Parkinsons och andra  neurologiska tillstånd.
QiGong och Tai Chi passar alla oavsett ålder eller kön. Rörelserna kan utföras stående likväl som sittande.