Nytt journalsystem

Nu är alla våra vårdmottagningar igång med vårt nya journalsystem SGX. Du som patient kommer inte att märka av någon större skillnad, bokningar och behandlingar fortsätter som tidigare.